We helpen u graag!

Bij Shortlease123 staan we u altijd persoonlijk te woord. Zo helpen we u bij het vinden van de beste mobiliteitsoplossing.

Privacy statement

Lees deze Privacyverklaring goed om te begrijpen hoe wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Werkingssfeer van deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) geldt als je onze website bezoekt of als je op onze website een reservering maakt. 

Met ‘je’, ‘jij’ of ‘jou’ bedoelen wij consumenten/bedrijven die -via de website- belangstelling hebben getoond voor of die gebruik maken van onze autoverhuurdiensten.

Werkingssfeer van deze Privacyverklaring
Shortlease 123 (hierna te noemen “wij”) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

1. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?


1.1
ONLINE
1.1.1
Zodat je een reservering / offerteaanvraag kan maken via de website.
Wat houdt dit doel in? Wij verzamelen informatie als je een reservering / offerteaanvraag maakt via onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Hiervoor verzamelen wij je voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

1.2
COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN.
1.2.1
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Shortlease 123 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Shortlease 123 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website (www.shortlease123.nl)  worden ook cookies geplaatst door derden.
Hieronder een overzicht:

Naam: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaarNaam: Google AdWords

Functie: Tracking cookies voor gerichte advertenties

Bewaartermijn: 30 dagen

1.3
CONTACT
1.3.1
Om met jou te communiceren.
Wat houdt dit doel in? Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld per e-mail, telefonisch of via onze website. Wij zullen je persoonsgegevens gebruiken om op je vraag of verzoek te reageren. Wij kunnen ook contact met je opnemen in verband met een shortlease contract of het voertuig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Hiervoor verwerken wij mogelijk je naam, je contactgegevens, je correspondentie met Shortlease 123 die verband houdt met je vraag of verzoek en alle andere persoonsgegevens die je ons verstrekt of die wij nodig hebben om je goed te kunnen antwoorden (inclusief het kenteken van je voertuig), de overeengekomen termijn van het huur/shortleasecontract en je financiële verplichtingen tegenover ons.

1.3.2
Voor nieuwsbrieven.
Wat houdt dit doel in? Wij verwerken je persoonsgegevens voor het versturen van informatie om je op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen en huidige en nieuwe producten en diensten van Shortlease 123. Wij kunnen voor marketingcommunicatie contact met je opnemen, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of per post. Wij kunnen ook nieuwsbrieven, brochures of tijdschriften toe sturen. Wij sturen je dit alleen toe als je vooraf jouw toestemming hiervoor hebt gegeven. Als je van ons geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen, maak dan gebruik van de afmeldfunctie onderaan dergelijke emails.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Hiervoor verwerken wij je naam, je adres, je telefoonnummer, je e-mailadres, het kenteken van je voertuig en mogelijke interesses (door jou zelf aangegeven).Met wie delen wij je persoonsgegevens? Wij zullen je gegevens niet delen voor commerciële doeleinden met derden. Het is wel mogelijk dat je aanbiedingen van derden krijgt via onze nieuwsbrief.

1.4
DIENSTEN  VOOR DE HUURAUTO
1.4.1
Beheer van het voertuig.
Wat houdt dit doel in? Wij verwerken informatie die nodig is om je gebruik van het voertuig te beheren en het dagelijks beheer van het voertuig af te handelen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Hiervoor verwerken wij je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, het kenteken, het merk, het model en de onderhoudsgeschiedenis van de huurauto en de overige contactgegevens. Bovendien kun je ons bepaalde gegevens over het beheer van het voertuig verstrekken, bijvoorbeeld wanneer je Shortlease 123 opbelt of op een andere manier informatie aan ons geeft.

1.4.2
Reparaties, onderhoud en banden.
Wat houdt dit doel in? Wij verwerken informatie die verband houdt met reparatie-, onderhouds- en bandendiensten voor de huurauto en de planning daarvan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Hiervoor verzamelen wij je naam, contactgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, het kenteken, het merk, het model en de onderhoudsgeschiedenis van de huurauto. Bovendien kun je ons bepaalde gegevens over het beheer van het voertuig verstrekken, bijvoorbeeld wanneer je Shortlease 123 opbelt of op een andere manier informatie aan ons geeft. Bijvoorbeeld jouw telefoonnummer om een afspraak te maken voor het onderhoud van de auto.

Met wie delen wij je persoonsgegevens? Wij delen informatie met derde partijen die betrokken zijn bij het onderhoud of de reparatie van het voertuig of het verwisselen of vervangen van banden, zoals dealers en garages of automonteurs. 

1.4.3
Ongevallen
Wat houdt dit doel in? Wij verwerken informatie voor het registreren en het behandelen van ongevallen waarbij jij of jouw voertuig betrokken was om je mobiliteit te herstellen en de schade af te handelen. Wij zullen dit doen door je de kans te geven ongevallen onmiddellijk te melden aan ons klantenservice, eventueel pechhulp of een vervangend voertuig ter beschikking te stellen en de reparatie en andere noodzakelijke follow-up te regelen. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken voor het evalueren van schadeafhandeling en ons beleid daarover.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Hiervoor verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:   van onszelf: kenteken, merk, model en onderhoudsgeschiedenis van het voertuig en contactinformatie van jou: je naam, contactgegevens, voertuiggegevens, ongevalgegevens, schadegegevens, foto’s van het voorval, geboortedatum, aantal inzittenden in het voertuig, informatie over getuigen als dat van toepassing is en alle andere informatie die je ons over het ongeval verstrekt inclusief informatie over eventuele verwondingen van derden: van personen die bij het ongeval betrokken zijn of verzekeringsmaatschappijen. Informatie over derden die bij het ongeval of incident betrokken zijn, bijvoorbeeld de identiteit van jouw passagiers, de bestuurder en passagiers van andere voertuigen, en andere betrokken derden. En informatie over andere derden zoals getuigen, politieagenten en anderen, verzekeringsgegevens, informatie over het incident en schadeclaims van derden van autoriteiten zoals de politie: je naam, adres, het kenteken van jouw voertuig, informatie over het ongeval, processenverbaal en getuigenverklaringen.

Met wie delen wij je persoonsgegevens? Wij kunnen bepaalde gegevens delen met dealers en  garages, carrosseriebedrijven, automonteurs, verzekeringsmaatschappijen die zowel de eigen verzekeringsmaatschappij als die van derden kan zijn en professionele experts die voor ons of voor derden zoals advocaten, medisch experts, onderzoekers werken, in het kader van het afwikkelen van schade of claims.

1.4.4
Beheer van verkeers- en parkeerboetes.
Wat houdt dit doel in? Aangezien wij de geregistreerde eigenaar van het voertuig zijn, kunnen verkeers- of parkeerboetes van de huurauto aan Shortlease 123 gericht worden door de instantie die de verkeers- of parkeerboete heeft opgelegd, zoals de politie of de gemeente. Wij verwerken je persoonsgegevens om de betaling van de boete te verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Wij verwerken gegevens die we van de bevoegde instanties zoals CJIB, de politie of de gemeente ontvangen, zoals je naam, adres, het kenteken van het voertuig, de aard, de plaats en het tijdstip van de overtreding of het incident en de oplegde boetes.

Met wie delen wij je persoonsgegevens? Wij kunnen informatie delen met bevoegde instanties als CJIB, Politie of gemeente of overige autoriteiten.

1.5
MOBILITEITSDIENSTEN
1.5.1
Pechhulp
Wat houdt dit doel in? Bij pech onderweg, zoals een lekke band of een mechanisch probleem, kan Shortlease 123 pechhulp regelen. Wij hebben hiervoor contracten gesloten met derden. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Hiervoor verzamelen wij de volgende informatie: je naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, het kenteken van jouw voertuig en de plaats waar hulp gevraagd en verleend werd.

Met wie delen wij je persoonsgegevens? Wij delen jouw informatie met derden die pechhulpdiensten, sleepdiensten of een vervangauto leveren.

1.6
BEDRIJFSDOELEINDEN VOOR SHORTLEASE 123
1.6.1
Managementrapportage
Wat houdt dit doel in? Wij zullen je persoonsgegevens verwerken voor diverse bedrijfsdoeleinden zoals analyse, de ontwikkeling van nieuwe producten, het leveren, verbeteren of wijzigen van onze diensten, het vaststellen van trends in het gebruik, het beoordelen van onze promotiecampagnes en de werking en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten en managementrapportage voor de zakelijke klanten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Wij kunnen hiervoor allerlei gegevens verwerken die we verzamelen in het kader van onze dienstverlening zoals je naam, contactgegevens, voertuiggegevens, schadegegevens, wanneer dat nodig is voor een van de hierboven beschreven doeleinden.

Met wie delen wij je persoonsgegevens? Rij je particulier dan delen we je gegevens niet. Rij je zakelijk en wenst je werkgever een managementrapportage dan delen we alleen relevante informatie op hoofdniveau met je werkgever. We delen geen locatiegegevens (indien bekend) met je werkgever.

2. MET WELKE ANDERE PERSONEN DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Afgezien van de regels voor het delen van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij ook een beroep doen op externe leveranciers om voor ons bepaalde verwerkingen uit te voeren zoals diensten met betrekking tot IT en de bijbehorende infrastructuur, beveiliging inclusief identiteits- en toegangsbeheer en juridische, financiële, boekhoudkundige en soortgelijke andere diensten.

Aangezien deze derden in het kader van die verwerkingen toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben wij technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt. 

Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

3. HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Tenzij de wet een langere bewaringsperiode oplegt of toestaat, bewaren wij jouw persoonsgegevens zolang als nodig is om de in deze Verklaring beschreven doelstellingen te bereiken.

4. HOE LANG BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden als strikt vertrouwelijk behandeld, en Shortlease 123 heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om ze tegen verlies of onrechtmatige verwerking te beveiligen. Shortlease 123 gebruikt hiervoor diverse beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, evenals de fysieke bescherming van de locaties waar persoonsgegevens worden bewaard.
Helaas is geen enkel systeem voor gegevens vervoer of opslag gegarandeerd 100% veilig.  Indien je reden hebt om aan te nemen dat jouw communicatie met ons niet meer veilig is, stel ons dan onmiddellijk op de hoogte door contact met ons op te nemen.

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Shortlease 123 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.6. HOE KUN JE JOUW PERSOONSGEGEVENS OPVRAGEN, VERANDEREN OF WISSEN?

Wanneer je jouw door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, wissen of verwijderen, kun je met Shortlease 12 contact opnemen.

Vermeld in je verzoek zo duidelijk mogelijk om welke persoonsgegevens het gaat.  Voor je bescherming reageren wij alleen op verzoeken voor de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het e-mailadres dat je gebruikte om jouw verzoek te versturen, en kunnen wij je vragen jouw identiteit aan te tonen vóór we je verzoek oppakken. Wij zullen proberen je verzoek zo snel mogelijk te verwerken, en in ieder geval binnen de wettelijk toegestane termijn. Let erop dat wij bepaalde gegevens soms moeten bewaren voor administratieve doeleinden of om handelingen te voltooien die al gestart waren vóór je de wijziging of verwijdering aanvroeg. Het is ook mogelijk dat restinformatie in onze databanken en op andere dragers blijft bestaan zonder te worden verwijderd.